Dags för våröppning av pool

15 maj Dags för våröppning av pool

Vid våröppning av din pool är det viktigt att det blir rätt från början. Det förutsätter att du vet vilken typ av kemisk och mekanisk rening du har i poolen och vilken typ av underhåll poolen är i behov av. Det finns en del grundläggande tips som gäller för de allra flesta pooltyper. Här kommer några tips och råd som hjälper dig att få en lyckad badsäsong.

 

Förberedelser inför våröppning/uppstart av pool

Se till att ha poolkemi hemma med klor, chockklor, pH plus, pH minus, flockningsmedel (för ett klart vatten), , eventuellt poolsalt om ni har en saltklorinator och övriga kemikalier som du behöver för att komma igång med våröppningen. Skaffa dig ett bra poolvattentestset om du inte redan har det, annars är det risk att du får fel värden i poolen.  Har du tagit bort dräneringspluggarna måste du montera tillbaka dessa innan du fyller på med vatten. Stäng tömningsventilerna och koppla ihop ledningarna om dessa är isärtagna! Rengör sedan poolen från löv, och annat skräp med hjälp av en pooldammsugare. Borsta rent väggar och golv innan du fyller upp poolen med nytt vatten.

  

Våröppning/uppstart steg för steg

När ledningarna är ihop plockade och dräneringspluggarna är på plats så kan ni börja fylla upp poolen med vatten upp över halva bräddavloppet, ta bort eventuellt skräp i silkorgen.

Har du kvar poolvattnet från förra årets badsäsong är det nu vattnet ska testas.

Är pH-värdet ok kör du en chockklorering till klorvärde 2. Har du däremot fyllt poolen med nytt vatten är det nu dags att öppna ventilerna. Ställ in filterventilen på backspolning och starta pumpen. Spola i ett par minuter eller tills vattnet från backspolningen klarnat.

Stoppa pumpen och ställ in filterventilen på renspolning. Spola i max en minut. Stoppa pumpen, flytta ventilen till rinse och spola i ca 10 sekunder, stoppa pumpen, stäng avloppsventilen och ställ in filterventilen på filtration.

Mät pH-värdet och justera det till runt 7,2. Klorera därefter till rekommenderat klorvärde.

 
Att ha extra koll på vid våröppningen

För att vattnet inte ska skada poolens maskineri är det väldigt viktigt att du får rätt pH-värde på poolvattnet. Ph-värde 7 är ett neutralt värde. Lägre än sju ger ett surt vatten som kan skada poolen och orsaka irritation i ögon och slemhinnor. Ett pH-värde över sju ger istället ett basiskt vatten. Ett för högt pH-värde påverkar (försvagar) klorhalten, orsakar kalkutfällningar och gör att vattnet blir grumligt.

Har poolen ett felaktigt pH-värde så blir kloret verkningslöst oavsett mängd klor, börja därför alltid med att mäta och justera in rätt pH-värde i vattnet.

När man ändrar lägen på ventilen i filtret ska alltid poolpumpen stängas Starta aldrig pumpen utan vatten! Det kan orsaka allvarliga skador på axeltätningen.

Tänk på att rengöra och backspola poolens sandfilter. Sandfiltret måste rengöras regelbundet för att kunna fungera på ett korrekt sätt. Det rekommenderas att rengöra/backspola sandfiltret var femte till var tionde dag.

Sanden i sandfiltret bör bytas ut vart annat/var tredje år.