Poolkemi

18 sep Poolkemi

Har du precis blivit klar med poolbygget? Grattis! Det är nu det riktiga arbetet börjar. Skötsel är a och o när det kommer till din pool. Ett bra och effektivt underhållsarbete förlänger poolens livslängd och håller den ren och fin under hela badsäsongen.

Kort om poolkemi

Med bra poolkemi menas i första hand ett balanserat pH-värde, vilket är grundläggande för att ha ett hälsosamt poolvatten. De flesta poolspecialister rekommenderar att pH-värdet håller sig runt 7 och aldrig över 7,6. Du kontrollerar pH-värdet med hjälp av klor. Klor kan du köpa i form av tabletter eller flytande kemikalier. Numera går det också att köpa andra typer av klorfria rengöringsmedel som uppfyller ungefär samma funktion som klor. Förutom att rena poolen bidrar ett optimalt pH-värde även till att göra poolvattnet gnistrande klart igen. Ofta är det smuts, olja och rester av solskyddsfilter som gör att vattnet blir grumligt.

Viktigt att veta om poolkemikalier

Har du rätt utrustning och hjälpmedel behöver det inte alls vara svårt att underhålla din pool. Det första du behöver i samband med poolvård är rätt kemikalier och mätinstrument. Poolkemikalier är till för att bekämpa smuts och bakterier i vattnet. Synlig smuts fångas vanligen upp av poolfiltren. Osynlig smuts (bakterier, amöbor, alger och andra mikroorganismer) tenderar däremot att föröka sig snabbt och kan i värsta fall förstöra ditt poolvatten. Detta förebyggs med kemisk rening i form av klorbaserade produkter. I samband med att du klorerar gäller det även att rengöra filtren så att de inte täpps igen.


Fyra enkla steg mot gnistrande klart poolvatten

Till skillnad från vad många tror krävs det inte heller särskilt mycket tid och ansträngning för att hålla en pool i toppskick. Det krävs dock att du hanterar underhållsarbetet på rätt sätt. Detta gäller särskilt skötseln av poolens cirkulationssystem och kemiska rening.

  1. Det första du bör göra innan du sätter igång med själva reningsarbetet är att få bort allt skräp som flyter runt i poolen.
  2. Mät pH-värdet i poolen. Det bör ligga runt 7,5. Ligger det under 7,2 eller över 7,6 måste du justera värdet.
  3. Nästa steg är att chockklorera vattnet. Se till att ha rätt produkter och följ noggrant instruktionerna på förpackningen.
  4. Sätt igång pumpen och låt den vara igång i ca 24 timmar. Därefter bör vattnet ha klarnat och poolen vara redo att användas igen.

Det här är en standardrutin som går bra att upprepa minst en gång i månaden. Filtren bör dock kontrolleras och eventuellt tömmas dagligen.